مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 شهریور 1390

سوال؟

آیا ولایت فقیه دارای ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیا وامامان است؟

جواب:

ولایت به ولایت تکوینی وتشریعی تقسیم می شود.ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات وامور تکوینی است.روشن است چنین ولایتی از آن خاست. اوست که همه موجودات، تحت ارداه وقدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات وبقای همه موجودات به دست خداست؛  از این رو او ولایت تکوینی برهمه چیز دارد.خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می کتد.معجزات وکرامات انبیاء واولیا ازآثار همین ولایت تکوینی است. آنچه ددر ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.

ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع وامر ونهی وفرمان  دادن در اختیار باشد.اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد که چه بکنید،چه نکنید وامثال اینها. پیامبر وامام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر ونهی کنند. درباره ولایت فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه،ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می تواند وشرعا حق دارد به مردم امر ونهی کند.

در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد.آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب ودرجات این ولایت است. امام خمینی معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد.مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد. امام فرموده اند:« اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت-درعصرغیبت- همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنگه دلیل آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است.»(حکومت اسلامی،ص57-56)  از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم است.

از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به ((ولایت مطلقه)) تعبیر می کنند

معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هرکاری خواست،بکندتا موجب شود برخی- برای خدشه به این نظریه- بگویند: طبق ((ولایت مطلقه)) فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول وضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلان است. اگرفقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیزی برای دین باقی می ماند، تا او وظیفه حفظ ونگهبانی آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد.
طبقه بندی: ولایت فقیه، 
ارسال توسط . دانشجوی گمنام
آرشیو مطالب
نظر سنجی
علت دین گریزی جوانان چیست؟صفحات جانبی
دوستان
پیوند های روزانه
نوای عشق
طراح قالب
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم