مهلت توبه!
دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا خواهدشد. شهید بهشتی
درباره وبلاگ


تا نفس دارم کنم از تو اطاعت رهبرم

بوده بر رخسار تو نور ولایت رهبرم

تاظهور حضرت مهدی دعایم این بُوَد

از گزند دشمنان باشی سلامت رهبرم

کورباد آنکه ندارد این ولایت را قبول

مرگ بر آنکه کند بر تو اهانت رهبرم

خطبه هایت خوارو رسوا میکند بیگانه را

مرحبابر اقتدارو آن شجاعت رهبرم

تو همان سردار عشقی ما همه سرباز تو

از تو میگیریم،چون اذن شهادت رهبرم(بهلول حبیبی زنجانی)

مدیر وبلاگ : . sa
نویسندگان
نظرسنجی
علت دین گریزی جوانان چیست؟

شنبه 18 شهریور 1391 :: نویسنده : . sa

رفتار هر انسانی متاثر از ویژگی های شخصیتی او است، اگر روح تقوا بر شخصیت فردی حاکم باشد، رفتار اور نیز رنگ معنوی اخلاقی دارد ونگاه کردن از این قاعده مستثنا نیست بنابراین کنترل چشم تابعی از روح تقوا است که اگر در آدمی پدیدار شد، به تبع آن کنترل چشم نیز به دنبل آن خواهد آمد.

راهی که گناه نکردن را در طول زندگی تضمین کند، برای افراد عادی بشر سهل نیست؛ زیرا انسان موجودی مختار ودارای تمایلات گوناگون است.

در عین حال با عزمی اهنین ومبارزه ای دائمی وتدریجی با نفس، می توان به چنین جایگاه رفیعی دست یافت.

موارد زیر در این زمینه بسیار سودمند است؛ ولی نمی توان هیچ یک را تضمین قطعی به حساب آورد! بلکه تضمین نهایی در عزم راسخ خود انسان است:

1.مطالعه پیوسته در عوالم پس از مرگ واحوال برزخ وقیامت وجدیت در ترس از عوالم پس از مرگ.

2.مطالعه واندیشه درباره ی عواقب وخیم گناهان.

3.ارتباط پیوسته وقلبی با خداوند، خواندن قرآن، دعاها، نماز شب و...

4.داشتن حالت انابه، خضوع، وتضرع دائمی، توبه واستغفار.

5.دوری از عواملی که انسان را به گناه متمایل می سازد( مانند محیط های آلوده به گناه).

6.از بین بردن زمینه های گناه( مثلا کسی که انحرافات جنسی دارد باید هرچه سریعتر ازدواج کند).

7.نشست وبرخاست با انساهای مومن وخدا ترس واقعی.

الف: در برخورد با نامحرم، به حداقل ارتباط اکتفا کنید. سخن کوتاه بگویید واز اطاله کلام بپرهیزید.

ب: هنگام صحبت به صورت نامحرمان نگاه نکنید وبه طور کلی نگاه خود را فرو کاهید؛ چنانکه قرآن می فرماید «قُل لِلمُومِنینَ یَغُضُوا مِن اَبصارِهِم» (نور، آیه 30)

ج: از قرار گرفتن با نامحرم در یک کحیط خلوت خودداری کنید.

د: آیات و روایاتی که انسان را از نگاه به نامحرم باز می دارد، در مقابل چشم ودیدگان خود نصب کنید.

ه: جملات مربوط به زشتی گناه وپیامدهای آن را جلوی خود نصب کنید وهر از چندگاهی آنها را تغییر دهید وجملات جدید تر با الفاظ دیگری را جایگزین کنید . این جملات را هر روز چند بار بخوانید.

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: « کسی که چشم خود را پایین اندازد، دلش آسوده گردد، تاسف کمتر خورد واز نابودی در امان ماند.» (غررالحکم، ص9122-9125)

همچنین می فرمایند: « هرکه نگاه هایش پاک باشد، اوصافش نیکو شود» و« وکسی که عنان چشم خود را رها کند، زندگیش را به زحمت می اندازد» و« وکسی که نگاه هایش پیاپی باشد، حسرت هایش دائمی وپیاپی خواهد بود.»  (تحف العقول، ص97)

تقویت ارداه واستفاده از یک برنامه اخلاقی ومحاسبه نفس( تشویق وتنبیه)، به تدریج منجر به کنترل دقیق وکامل چشم می شود. بنابراین هر روز صبح با خود عهد کنید: ( امروز به نامحرم نگاه نمی کنم، ولی اگر نگاه شهوت آلود کردم، خود را جریمه خواهم کرد)، در طی روز نیز مراقب همین عهد خود باشید.

کنترل نگاه

رفتار هر انسانی متاثر از ویژگی های شخصیتی او است، اگر روح تقوا بر شخصیت فردی حاکم باشد، رفتار اور نیز رنگ معنوی اخلاقی دارد ونگاه کردن از این قاعده مستثنا نیست بنابراین کنترل چشم تابعی از روح تقوا است که اگر در آدمی پدیدار شد، به تبع آن کنترل چشم نیز به دنبل آن خواهد آمد.

راهی که گناه نکردن را در طول زندگی تضمین کند، برای افراد عادی بشر سهل نیست؛ زیرا انسان موجودی مختار ودارای تمایلات گوناگون است.

در عین حال با عزمی اهنین ومبارزه ای دائمی وتدریجی با نفس، می توان به چنین جایگاه رفیعی دست یافت.

موارد زیر در این زمینه بسیار سودمند است؛ ولی نمی توان هیچ یک را تضمین قطعی به حساب آورد! بلکه تضمین نهایی در عزم راسخ خود انسان است:

1.مطالعه پیوسته در عوالم پس از مرگ واحوال برزخ وقیامت وجدیت در ترس از عوالم پس از مرگ.

2.مطالعه واندیشه درباره ی عواقب وخیم گناهان.

3.ارتباط پیوسته وقلبی با خداوند، خواندن قرآن، دعاها، نماز شب و...

4.داشتن حالت انابه، خضوع، وتضرع دائمی، توبه واستغفار.

5.دوری از عواملی که انسان را به گناه متمایل می سازد( مانند محیط های آلوده به گناه).

6.از بین بردن زمینه های گناه( مثلا کسی که انحرافات جنسی دارد باید هرچه سریعتر ازدواج کند).

7.نشست وبرخاست با انساهای مومن وخدا ترس واقعی.

الف: در برخورد با نامحرم، به حداقل ارتباط اکتفا کنید. سخن کوتاه بگویید واز اطاله کلام بپرهیزید.

ب: هنگام صحبت به صورت نامحرمان نگاه نکنید وبه طور کلی نگاه خود را فرو کاهید؛ چنانکه قرآن می فرماید «قُل لِلمُومِنینَ یَغُضُوا مِن اَبصارِهِم» (نور، آیه 30)

ج: از قرار گرفتن با نامحرم در یک کحیط خلوت خودداری کنید.

د: آیات و روایاتی که انسان را از نگاه به نامحرم باز می دارد، در مقابل چشم ودیدگان خود نصب کنید.

ه: جملات مربوط به زشتی گناه وپیامدهای آن را جلوی خود نصب کنید وهر از چندگاهی آنها را تغییر دهید وجملات جدید تر با الفاظ دیگری را جایگزین کنید . این جملات را هر روز چند بار بخوانید.

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: « کسی که چشم خود را پایین اندازد، دلش آسوده گردد، تاسف کمتر خورد واز نابودی در امان ماند.» (غررالحکم، ص9122-9125)

همچنین می فرمایند: « هرکه نگاه هایش پاک باشد، اوصافش نیکو شود» و« وکسی که عنان چشم خود را رها کند، زندگیش را به زحمت می اندازد» و« وکسی که نگاه هایش پیاپی باشد، حسرت هایش دائمی وپیاپی خواهد بود.»  (تحف العقول، ص97)

تقویت ارداه واستفاده از یک برنامه اخلاقی ومحاسبه نفس( تشویق وتنبیه)، به تدریج منجر به کنترل دقیق وکامل چشم می شود. بنابراین هر روز صبح با خود عهد کنید: ( امروز به نامحرم نگاه نمی کنم، ولی اگر نگاه شهوت آلود کردم، خود را جریمه خواهم کرد)، در طی روز نیز مراقب همین عهد خود باشید.

درپایان روز به محاسبه رفتار ونگاه های خود بپردازید؛ اگر موفق بودید، خود را تشویق کنید وشکر خدا را به جا آورید. اما اگر در مواردی مرتکب خلاف شدید، استغفار کنید وبرنامه تنبیهی تان را به ااجرا گذارید.

این برنامه را هر روز عملی کنید؛ مطمئن باشدی به تدریج خواهید توانست چشم خود را کنترل کرده وموارد خطا را کاهش دهید.

البته کنترل چشم از نگاه حرام، دشوار ولی ممکن وشدنی است. این کار نیز مثل هر کار دشوار دیگزی، با تمرین، جدیت، ومراقبت وارداه قوی، آسان و راحت می شود. بزرگان وعرفا، پس از سالها کوشش وریاضت علمی وعملی وارتباط با اهل کمال ومعرفت به این مرحله از تسلط بر نفس وکنترل اعضا و خواهش ها رسیده اند. این کاری نیست که بدون آگاهی های نظری وعلمی وبدون تکرار وتمرین ممکن وعملی باشد.

انسان باید درک کند که عالم محضر خداوند است وبداند که هیج امری از او واعمال وحرکاتش از دید الهی پنهان نیست واین مطلب را بارها وبارها به خود بفهماند وبه نفسش تلقین کند تا به مرحله لمس واحساس وباور قلبی برسد. پس ترک خلاف وعملی که موجب خوشنودی خداوند است، کاری ممکن وشدنی است.

پیامبر بزرگ اسلامی می فرماید: « یابن آدم... وان نازعک بصرک الی بعض ما حرمت علیک فقد اعتنک علیه بطبقتین فاطبق»؛ « ای فرزند آدم ... اگر چشمت بخواهد تو را به نگاه حرام بکشاند من دو پلک در اختیار تو قرار داده ام، پس آنها را فرو بند.»

و نیز فرمودند: « هر چشمی در روز قیامت گریان است؛ مگر سه چشم: چشمی که از خوف خداوند بگرید وچشمی که از محارم الهی بسته گردد وچشمی که در راه خدا بیدار بماند».  (الفیه، ج4، ص18، ح4969)

حصزت صادق علیه السلام می فرماید: (النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترکها لله عزوجل لا لغیره اعقبه امنا وایمانا یجد طعمه) نگاه ناروا تیری مسموم از تیرهای شیطان است. هرکس آن را تنها به خاطر خدا ترک کند، خداوند آرامش وایمانی به او می دهد که طعم گوارای آن را در خود می یابد. (همان)

حال اگر انسان با وجود مواظبت وپاسداری از دل وچشم خود، گاهی فریب حورد ونگاهی نا بجا انداخت؛ می تواند با توبه فوری، این خطا را جبران کند واثر سوء آن را از جان و روحش پاک سازد هر چند این خطا  وتوبه کردن تکرار شود، باز از پای نیفتد ونهراسد تا به درجه ای برسد که احساس کند مالک واختیار نفس وچشم خود شده است و می تواند به راحتی از دیدن ناروا چشم فرو بندد.

مهم این است که نگاه حرام به صورت عادت در نیاید وقبح وزشتی آن شکسته نگردد؛ یعنی باید هوشیار باشد و از دل وچشم خود نگهبانی کند واگر گرفتار خطا شد با سلاح توبه دشمن را ناکارا سازد. اگر چشم رها وازاد گردد وبه هر صورت ومنظره ای نگاه کند، این کار عادت وملکه انسان می شود که برگشت ازآن سخت است! در روایتی از امام عسکری آمده است: « برگرداندن صاحب عادت از عادتش مانند معجزه است.» (بحار الانوار، ج14، ص38)

منبع:اختلالات رفتاری، ابوالقاسم بشیر ی

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها : نگاه، کنترل نگاه، تقویت تقوا واراده، گناه، نگاه حرام،
لینک های مرتبط :
جمعه 17 فروردین 1397 09:21 ب.ظ

Effectively spoken really! !
best generic drugs cialis how to purchase cialis on line trusted tabled cialis softabs overnight cialis tadalafil non 5 mg cialis generici cost of cialis cvs price cialis wal mart pharmacy only now cialis 20 mg viagra vs cialis vs levitra 5 mg cialis coupon printable
جمعه 3 فروردین 1397 06:28 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis daily new zealand generic for cialis cialis online nederland low cost cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis 5mg billiger order generic cialis online cialis rckenschmerzen purchasing cialis on the internet only now cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:55 ق.ظ

You actually suggested that very well.
i recommend cialis generico india cialis 100mg cost free generic cialis if a woman takes a mans cialis cialis y deporte rezeptfrei cialis apotheke cialis name brand cheap generic cialis levitra cialis super kamagra ou trouver cialis sur le net
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:20 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:01 ق.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful
& it helped me out much. I'm hoping to provide something back and
aid others such as you helped me.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:03 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have be aware your stuff previous to and you are simply extremely excellent.
I actually like what you've acquired here, certainly like what you are saying and
the way during which you are saying it. You are making it entertaining
and you still take care of to keep it smart.
I can't wait to read much more from you. This is
actually a great web site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:41 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still
exists.
پنجشنبه 25 آبان 1391 08:18 ب.ظ
خیلی سخته و ولی باید انجامش داد ....
. saسلام
هرکاری اولش سخته اما سختیش به شیرینی بعدش می ارزه
یکشنبه 16 مهر 1391 08:22 ب.ظ
عـــــــــــــــــــالی بــــــــــود
شنبه 8 مهر 1391 10:27 ق.ظ
سلام ممنون ازحضورت مطالب شماهم عالی باتبادل لینک موافقی؟
التماس دعا
جمعه 7 مهر 1391 01:26 ب.ظ
آقا گداتو پس نزن اونکه فقط می خواد یه چیز/ عمری کبوترت شدم یه بار برام گندم بریز

سلام بزرگوارعیدتان مبارک میخوای خونه ی امام رضارو ببینی؟افتخاربدیدیه سربه وبلاگم بزنید پاینده باشی
التماس دعا
یاامام رضاع
یکشنبه 26 شهریور 1391 07:55 ب.ظ
سلام همکلاسی...
نظرو دیدم. خیلی خوشحال شدم. کلاس میرم سرای محله. از هفت مهر شروع میشه. تو کجایی؟ کم پیدایی. راستی میشه شماره ات رو داشته باشم؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو