مهلت توبه!
دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا خواهدشد. شهید بهشتی
درباره وبلاگ


تا نفس دارم کنم از تو اطاعت رهبرم

بوده بر رخسار تو نور ولایت رهبرم

تاظهور حضرت مهدی دعایم این بُوَد

از گزند دشمنان باشی سلامت رهبرم

کورباد آنکه ندارد این ولایت را قبول

مرگ بر آنکه کند بر تو اهانت رهبرم

خطبه هایت خوارو رسوا میکند بیگانه را

مرحبابر اقتدارو آن شجاعت رهبرم

تو همان سردار عشقی ما همه سرباز تو

از تو میگیریم،چون اذن شهادت رهبرم(بهلول حبیبی زنجانی)

مدیر وبلاگ : . sa
نویسندگان
نظرسنجی
علت دین گریزی جوانان چیست؟

دوشنبه 17 مرداد 1390 :: نویسنده : . sa

اعمال شیطان


بسیاری از کارهای حرام از اعمالی شیطان است ؛ زیرا او اختراع کرده و خود او هم اول انجام داده است .


در این جا لازم می دانم مقداری درباره اعمال کردار زشت شیطان مطالبی را بنویسم تا کسانی که می خواهند از او و رفتارش پند بگیرند، بدانند کدام یک از کارها مورد علاقه او است :
1. آدم کشی ؛ شیطان می کوشد مردم را به جان هم اندازد. او می خواهد از هر بهانه ای که شده زد و خورد به وجود آورد تا خون ریزی شود؛ مثل داستان فرزندان آدم و جنگ های کوچک و بزرگی که در دنیا به راه می افتد. همه به سعی و کوشش آن ملعون است .
2. عاق والدین ؛ او سعی می کند فرزندان را مغرور سازد و در آنها خودبینی ایجاد نماید تا حاضر نباشند در مقابل پدر و مادر گوش به فرمان باشند؛ تا والدین هم آنها را نفرین و عاق نمایند؛ در نتیجه هم در دنیا گرفتار و بدبخت شده و هم در آخرت به عذاب مبتلا شوند.
3. رباخواری ؛ او مردم را تشویق به جمع کردن مال دنیا می کند، گرفتن ربا را پیش آنان خوب جلوه می دهد، لذت و طعم این کار را برای اینان شیرین می کند. بندگان را تحریک می نماید که چیزی به دیگران نبخشند و اگر هم ببخشند درصدی از آن را به عنوان سود، خواستار شوند.
4. حرام خوردن ؛ می گوید: به دست آوردن مال بدون زحمت کیف دارد. مال خود و دیگران را از آن خودت حساب کن . مال یتیم ، و تصرف در آن و مال موقوفه را مباح معرفی می کند.
5. فرار از جنگ ؛ زندگی کردن و زنده بودن را پیش چشم انسان زینت می دهد و می گوید: تو هنوز جوانی زن و بچه داری ، پدر و مادر داری ، آنان بی سرپرست و حیران می شوند، کسانی هستند که به جای تو در مقابل دشمن مبارزه کنند، حفظ جان واجب است . او این وسوسه های دل پذیر و فریبنده را به فکر رزمندگان و جنگ جویان می اندازد که میدان را رها کنند و بگریزند.
6. نسبت ناشایست دادن ؛ هم و غم او این است که دامن پاکان را لکه دار کند، آبرو و شخصیت ایشان را از بین ببرد. لذا عده ای را وادار می کند که برای رسیدن به مقصود خود به زنان و مردان پاک تهمت بزنند و نسبت زنا و لواط بدهند.
7. کم فروشی ؛ بازاریان و تجار و کسبه کوچه و بازار را وادار می کند که مقداری از جنسی را که می خواهند بفروشند کم کنند، و جنسی را که می خواهند بخرند زیادتر بگیرند. به آنها القا می کند که شما هم خرج دارید،
بچه و زن دارید، کرایه مغازه دارید، باید مالیات بپردازید، پول آب و برق بدهید، ریخت و پاش و از بین رفتن دارد، چه اشکالی دارد اگر مقداری کم فروشی کنید؟
8. ریش تراشی ؛ شیطان تا در میان ملائکه و فرشتگان بود و آنان را نصحیت می کرد، ریش داشت ، بعد از آن که از بهشت بیرون آمد حضرت آدم و پیامبران دیگر را دید که همه ریش دارند، برای این که با آنان هم مخالفت کرده باشد، ریش خود را تراشید پیامبر اسلام (ص ) امت خود را از ریش ‍ تراشی نهی نمود و از کسانی که این کار را انجام می دهند مذمت کرده است .(1)
9. خواب بین الطلوعین ؛ یکی از خواب های او، خواب بین طلوع صبح و طلوع خورشید است . خواب در این ساعات مورد علاقه شیطان است . در این زمان می آید و اطراف لحاف انسان را می گیرد و در گوش افرادی که خواب هستند بول می کند که صدای اذان را نشوند. زمین در این هنگام از دست کسانی که خواب باشند ناله می کند.(2)
10. خواب در مجلس ذکر؛ وقتی مجلس ذکر خدا و موعظه برقرار می شود،
می آید و انسان را به خواب می برد. طریقه به خواب کردن او این است که سرمه به چشم انسان می کشد و در اثر آن ، چشم گرم می شود و در آن مجلس ‍ انسان چرت می زند.(3)
11. احتلام کردن ؛ از اعمال او محتلم کردن مردم به خصوص جوانان است .
خود را در خواب ایشان به صورت زن زیبا یا جوان زیبا در می آورد و در اختیارشان قرار می دهد تا انسان را در خواب جنب کند و به نماز و روزه انسان آسیب برساند.
12. ریختن آبرو؛ آشکار کردن عیب مردم ، چه در قالب شعر و چه در گفتار، از اعمال شیطان است . دلیل آن هم آیات و روایاتی است که در مذمت غیبت وارد شده .(4)
13. غنا؛ غنا و آوازخوانی از اعمال شیطان است . حرمت آن هنگامی است که صدا را در گلو بچرخانند و به اصطلاح ((چهچه بزنند)).(5)
14. نجوا؛ نجوا و در گوشی گفتن در مجالس از خواسته های زشت شیطان است . خداوند در این باره می فرماید:
انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین امنوا
((به درستی که نجوا و راز گفتن و در مجالس در گوشی صحبت کردن از اعمال زشت و قبیح شیطان است که می خواهد به این وسیله مؤمنان را پریشان خاطر سازد)).(6)
یکی از علت های پریشانی مؤمنان این است که دو نفر در مجلسی با هم در گوشی صحبت کنند. در این هنگام دیگران فکر می کنند که درباره ایشان حرف می زنند به این خاطر، آزرده می شوند.
15. صنج ؛ صنج از آلات لهو و زدن آن حرام است . پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرمود: از صنج زدن دوری کنید؛ زیرا شیطان همراه صنج زن قدم بر می دارد و ملائکه از تو متنفر می شوند و از تو دوری می کنند.(7)
16. عود؛ نوعی از آلات لهو و از اعمال شیطان و استعمال آن حرام است . روایتی در این زمینه می فرماید: عود زدن نفاق را در قلب ها می رویاند، همان طور که آب سبزه را می رویاند.(8)
17 و 18 و 19 و 20؛ شراب ، قمار، بت پرستی ، تیرهایی که با آنها گرو بندی می کنند. همه از کارهای شیطان است . قرآن در این باره می فرماید:
یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون
((ای اهل ایمان ! شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گرو بندی - که در زمان جاهلیت بوده - همه پلید و از اعمال شیطان است . از آنها، دوری کنید تا رستگار شوید)).(9)
21، 22 و 23؛ لواط، مساحقه ، زنا، این سه چیز هم از اعمال بسیار زشت و شرم آور شیطان است که ، اول در میان قوم لوط رواج داده شد و سپس به جاهای دیگر سرایت کرد. - لواط عمل بسیار زشت و قبیحی است که مرد با مرد انجام می دهد و مساحقه عمل زشتی که زن با زن انجام می دهد و منشاء این دو عمل ، از دو شیطان ، به نام زوال و لاقیس در زمان لوط بوده است .(10)
24؛ جیغ کشیدن : جیغ زدن در هنگام مصیبت از اعمال شیطان است . در حدیثی آمده :
الصراخ من الشیطان و البکاء من الرحمان
((جیغ کشیدن و فریاد و فغان در مصیبت ها از اعمال ، شیطان و گریه کردن خدایی است )).(11)
25؛ هنگام ناراحتی و فکر کردن ، دست به زیر چانه زدن ، و ناخن به دندان گزیدن ، و ریش را با دندان گرفتن و کندن از خوی شیطان می باشد.(12)
26. خوابیدن بر روی شکم ، در خبری آمده است که : شیطان بر روی شکم و صورت می خوابد. معصومان علیه السلام از آن نهی کرده اند.(13)
27. مجادله ؛ جدال ، لجاجت ، دعوا و زد و خورد کردن از خوی شیطان است . همان طور که خداوند از قول حضرت موسی علیه السلام چنین می فرماید:
قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین
حضرت موسی علیه السلام وقتی دید دو نفر، یکی مؤمن و دیگری کافر، با هم مشاجره می کنند، ((فرمود: - این کار فریب و وسوسه شیطان است . به درستی که او گمراه کننده مردم است ، گمراه کننده ای سخت و آشکار)).(14)
28. زلف ؛ زلف گذاشتن و جلو سر را نتراشیدن از روش شیطان است . (انسان یا باید سر را هیچ نتراشد یا همه آن را بتراشد).(15)
29. شبیه : شبیه در آوردن ، خود را شبیه امام حسین یا دیگر امامان کردن اعمال شیطانی است . اول کسی که شبیه در آورد، دو نفر بودند، یک زن و شوهر - مرد به نام ((مرة )) و زن به نام ((لیلا)). مختار وقتی قیام کرد، فرستاد هر دو را آوردند و دستور داد آنها را به هم بستند و در آتش ‍ انداختند.(16)
30. بخل ؛ یکی از روش های ناپسند شیطان بخل است . هم خودش بخیل است و هم مردم را به بخل دعوت می کند. قرآن در این باره می فرماید:
الشیطان یعدکم الفقر و یاءمرکم بالفحشاء
هنگام کمک به دیگران ، ((شیطان شما را از فقر و بی چیزی می ترساند و بخل را در دستور کارتان قرار می دهد و به کارهای ناروا دعوت می کند)).(17)
31. گریه دروغ ؛ اول کسی به دروغ گریه کرد. شیطان بود. او پیش حوا - مادر بزرگ آدمیان - آمد و شروع کرد به دروغ گریستن و گفت : من دلم بر جوانی تو می سوزد؛ زیرا تو می میری ((آیا می خواهی تو را راهنمایی کنم به درختی که اگر از آن بخوری پیر نشوی و نمیری !؟)).(18)
32. نقاشی ؛ چهره پردازی و ساختن مجسمه انسان یا حیوان از کارهای شیطان است . و آن ، حرام و سازنده اش در عذاب است .(19)
33. سحر؛ سحر و ساحری از اعمال شیطان است . او استاد سحر بود. قرآن در این رابطه می فرماید: شیاطین به مردم سحر یاد می دادند.(20) وقتی سلیمان از دنیا رفت آن ملعون در نامه هائی درباره سحر نوشت و زیر تخت سلیمان گذاشت بعد بیرون آورد و گفت : سلیمان ساحر بوده و این نامه ها علامن آن است .
34. مکر؛ خدعه و نیرنگ وسیله ای است که با آن مردم فریفته می شوند و از راه راست منحرف می گردند.
35. کبر؛ اولین سرکشی شیطان در برابر خدا است . و به واسطه همین بود گفت : ((من از آدم بهترم ؛ زیرا مرا از آتش و او را از خاک خلق کردی )).(21)
نردبان خلق این ما و من است
عاقبت زین نردبان افتادن است
هر که بالاتر رود ابله تر است
کاستخوانش خوردتر خواهد شکست
36. خمیازه ، خمیازه کشیدن عادت شیطان است . خمیازه یک سستی است که بر انسان چیره می شود و آن هم از سنگینی بدن و کسالت به وجود می آید. سنگینی بدن هم از پرخوری و آشامیدن زیاد و شهوات به وجود می آید. و انسان همواره دهن دره می کند.
پی نوشت:
1- داستان مسیحیان نجران که به حضور پیامبر آمدند.
2- کتاب ابلیس ، ص 164، (در کتاب شاهدان قیامت راجع به ناله زمین مفصلا بحث شده رجوع شود.)
3- کتاب ابلیس ، ص 164.
4- حجرات (49) آیات 10 و 11.
5- ابلیس ، ص 159.
6- مجادلة (58) آیه 9.
7- کتاب ابلیس ، ص 160.
8- کتاب ابلیس ، ص 160.
9- مائده (5) آیه 89.
10- در عنوان کابینه شیطان بیان شد. رجوع شود.
11- کتاب ابلیس ، ص 163.
12- کتاب ابلیس ، ص 163.
13- کتاب ابلیس ، ص 164.
14- قصص (28) آیه 14.
15- کتاب ابلیس ، ص 164 تا 165.
16- کتاب ابلیس ، ص 164 تا 165.
17- بقرة (2) آیه 267.
18- طه آیه 119.
19- مکاسب شیخ انصاری ، مکاسب محرمة ، ص .
20- بقرة (2) آیه 101.
21- اعراف آیه 11.

منبع:www.quran.bso.ir

نوع مطلب : اغوای شیطان وشیطان پرستان از دیروز تا امروز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:20 ب.ظ
This is the perfect website for anyone who really wants to understand
this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not
that I actually would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a
subject that's been written about for a long time. Wonderful stuff, just great!
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:27 ب.ظ
Every weekend i used to pay a visit this website, for the reason that i
want enjoyment, for the reason that this this site conations in fact pleasant funny data too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic